bato-adv
bato-adv

برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی کشور‌های مختلف

برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی کشور‌های مختلف
بانک جهانی در گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان با اشاره به کاهش ۹۰ درصدی درآمد سرانه در برخی از کشور‌های کمتر توسعه یافته، نسبت به افزایش محسوس فقر هشدار داده و افزوده است این مساله ممکن است منجر به شکل گیری تله فقر در برخی کشور‌ها شود.
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۶ - ۱۷ دی ۱۳۹۹

به گفته بانک جهانی، اقتصاد جهانی سال گذشته ۴.۳ درصد کوچک شده است.

به گزارش ایسنا، بانک جهانی در برآورد جدید خود از چشم انداز اقتصاد جهانی پیش بینی کرد متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری به مثبت چهار درصد برسد. به گفته این نهاد شیوع کرونا و تاخیر در توسعه واکسن باعث شد تا اقتصاد جهانی در سال قبل به طور متوسط ۴.۳ درصد کوچک شود. به گفته این نهاد، پیامد‌های منفی همه گیری کرونا بر روی اقتصاد جهانی تا سال‌ها ادامه خواهد داشت و در صورت آغاز مجدد قرنطینه‌ها به طور گسترده در جهان در پی جهش‌های جدید ویروس کرونا، باید انتظار وخامت اوضاع را داشت.

بانک جهانی در گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان با اشاره به کاهش ۹۰ درصدی درآمد سرانه در برخی از کشور‌های کمتر توسعه یافته، نسبت به افزایش محسوس فقر هشدار داده و افزوده است این مساله ممکن است منجر به شکل گیری تله فقر در برخی کشور‌ها شود.

در ادامه وضعیت اقتصادی کشور‌های منتخب آورده شده است:

۱- آمریکا

برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۳.۶ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۳.۵ درصد

۲- منطقه یورو

برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۷.۴ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۳.۶ درصد

۳- ژاپن

برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۵.۳ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۲.۵ درصد

۴- چین

برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: مثبت ۲ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۷.۹ درصد

۵- ارمنستان

برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی هشت درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۳.۱ درصد

۶- جمهوری آذربایجان

برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی پنج درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۱.۹ درصد

۷- روسیه

برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی چهار درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۲.۶ درصد

۸- ترکیه

برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: مثبت ۰.۵ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۴.۵ درصد

۹- عربستان

برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۵.۴ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: دو درصد

۱۰- امارات

برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۶.۳ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: یک درصد

۱۱- افغانستان

برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۵.۵ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۲.۵ درصد

۱۲- پاکستان

برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۱.۵ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: ۰.۵ درصد

۱۳- برزیل

برآورد رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰: منفی ۴.۵ درصد

رشد اقتصادی پیش بینی شده در سال جاری: سه درصد

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
bato-adv
پرطرفدارترین عناوین