فرارو | چاقوی اختلاف سينه بوکسور را شکافت
کد خبر: ۲۳۰۸۷۹

چاقوی اختلاف سينه بوکسور را شکافت

تاریخ انتشار: ۱۲:۲۹ - ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۴
بوکسور جواني در مشهد به دنبال بروز اختلافات جزئي خانوادگي به ضرب چاقوي برادرش کشته شد.

به گزارش خراسان، دقايق اوليه بامداد روز گذشته، زنگ تلفن همراه قاضي ويژه قتل عمد به صدا درآمد و مأموران کلانتري سيدي مشهد از مرگ جوان 25ساله اي در بيمارستان امدادي خبر دادند که به ضرب چاقو مجروح شده بود.

در پي دريافت اين خبر، قاضي سيدجواد حسيني به همراه افسر جنايي پليس آگاهي و پزشک قانوني عازم بيمارستان شد. جسد مربوط به جوان ورزشکاري در رشته بوکس بود که با وارد آمدن ضربه عميق چاقو به سينه اش کشته شده بود. در بررسي هاي مقدماتي مشخص شد که جوان مجروح توسط نزديکانش به بيمارستان شهيدکامياب منتقل شده است. اظهارات نزديکان مقتول، راز اين جنايت در پي يک درگيري خانوادگي را برملا کرد.

تحقيقات قاضي شعبه 211 دادسراي مشهد بيانگر آن بود که جوان 25ساله توسط برادر بزرگ ترش مورد اصابت چاقو قرار گرفته است. بنابراين قاضي حسيني با صدور دستوري از مأموران کلانتري سيدي مشهد خواست تا شبانه براي دستگيري متهم اقدام کنند. در حالي که عقربه هاي ساعت 3 بامداد را نشان مي داد، گروهي از مأموران انتظامي با فرماندهي سرگرد اميني راد (رئيس کلانتري سيدي) و با انجام يکسري تحقيقات گسترده موفق شدند برادر 34 ساله مقتول را به اتهام ارتکاب قتل عمدي دستگير کنند. گزارش خراسان حاکي است: اگرچه متهم در ابتدا سعي داشت قتل برادرش را انکار کند اما وقتي در برابر سوالات تخصصي مقام قضايي قرار گرفت چاره اي جز بيان حقيقت نديد و به وارد آوردن ضربه چاقو اعتراف کرد.

با اعتراف اين مرد به جنايت و در حالي که خورشيد آسمان مشهد را روشن کرده بود، وي با صدور دستور بازداشت موقت از سوي قاضي ويژه قتل عمد، در اختيار کارآگاه نجفي (افسر پرونده) قرار گرفت تا بررسي هاي بيشتري در اين باره انجام شود.

متهم اين پرونده جنايي در ادامه اعترافات خود گفت: ماجراي اختلاف ما به چند روز قبل بر مي گردد. وي افزود: من و برادرم با يکديگر باجناق هستيم و قرار بود روز جمعه را دور هم باشيم و بعد از صرف غذا واليبال بازي کنيم. آن روز برادرم توپ واليبال خريده بود که در همين اثنا مشاجره لفظي جزئي با اين بهانه که تو فقط در اختيار همسرت هستي! آغاز شد و همسر من که از اين جملات عصباني شده بود 2ظرف را از روي اپن آشپزخانه برداشت و محکم به زمين کوبيد ولي برادرم فکر کرد که او ظرف ها را به طرف او پرت کرده است. در همين هنگام نيز همسرم با چاقو توپ واليبال او را پاره کرد. برادرم نيز که به خشم آمده بود طناب لباس ها را بريد و بدين ترتيب اختلافات ما شروع شد.

روز بعد هم پدرخانمم براي آشتي دادن ما وارد ماجرا شد اما کدورت ها برطرف نشد تا اين که بعد از آن پدر خانمم احساس مي کرد هنوز ما با يکديگر مشکل داريم سيلي به دخترش زد و او را از دخالت در کارهاي 2برادر برحذر داشت اما همسرم که باردار بود به شدت ناراحت شد و برادرم را عامل اين درگيري مي دانست.

وي در ادامه اضافه کرد: تا اين که شب هنگام ناگهان من از شدت عصبانيت چاقوي آشپزخانه را برداشتم و به طبقه اول ساختمان که برادرم در آن سکونت داشت رفتم. وقتي او در منزل را باز کرد در يک لحظه چاقو را در سينه اش فرو بردم که چاقو کج شد و به قلبش اصابت کرد اما اکنون بسيار از کرده خودم پشيمانم و تازه متوجه شدم که به خاطر يک لحظه عصبانيت آني آن هم براي «هيچ» برادرم را به قتل رسانده ام. اين گزارش حاکي است: به دستور قاضي ويژه قتل عمد جسد جوان بوکسور به پزشکي قانوني منتقل شد و بررسي هاي کارآگاهان درباره اين جنايت ادامه يافت.

مجله فرارو