برچسب ها
برچسب: مهاجرت
و تحرک و تغییرات جمعیتی و نرخ مهاجرت روستاییان سرعت...
کد خبر: ۳۱۶۵۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱
مهاجرت به سایر نقاط دنیا نباشند وی ادامه داد جامعه...
کد خبر: ۳۱۶۵۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
سقوط سکه به کانال پایین‌تر
مهاجرت کنند این گروه احساس می کنند با ادامه وضعیت...
کد خبر: ۳۱۶۴۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۱
و با رویکردی به مساله مهاجرت دیگری هم نمایشی تجربی...
کد خبر: ۳۱۶۴۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰
همان مردی که هنرجویان و موسیقی دوستان را به مهاجرت...
کد خبر: ۳۱۶۲۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
از آن به ایالات متحدهٔ آمریکا مهاجرت کرد و تحصیلات...
کد خبر: ۳۱۶۱۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۷
مهاجرت می کنند رنج می کشم من شهروندم من رأی...
کد خبر: ۳۱۶۰۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶
بسته انتخاباتی روز دوشنبه
این دریاچه خشک می شد مردم مجبور به مهاجرت می...
کد خبر: ۳۱۵۹۲۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
دریاچه خشک می شد مردم مجبور به مهاجرت می شدند...
کد خبر: ۳۱۵۸۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
یا ناتوانی های روانی و جسمی و مهاجرت اما از...
کد خبر: ۳۱۵۸۷۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
حاشیه شهرها مهاجرت می کنند آن وقت است که تازه...
کد خبر: ۳۱۵۸۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵
روستاها و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود بر این...
کد خبر: ۳۱۵۸۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
موج جدیدی از مهاجرت داشتیم و در حال حاضر این...
کد خبر: ۳۱۵۸۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
مهاجرت از روستاها به شهرها نیز گرفته شود قالیباف از...
کد خبر: ۳۱۵۷۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
است مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ که خود از...
کد خبر: ۳۱۵۶۸۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
تبلیغات انتخاباتی در زادگاه کاندیداهای ریاست جمهوری؛
حاشیه نشینی و مهاجرت در حوزه آسیب های اجتماعی نیز...
کد خبر: ۳۱۵۶۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
کشاورزان امروز به شهرها مهاجرت کنند چرا نقدینگی کشور که...
کد خبر: ۳۱۵۶۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
و عدم مهاجرت آنها به شهرها شود بر این اساس...
کد خبر: ۳۱۵۵۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۳
در مهاجرت معکوس به کشور بازگشته اند این کاندیدای انتخابات...
کد خبر: ۳۱۵۴۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۲
مردم با فضولات در برابر نیروهای دولت مادورو از خود دفاع می‌کنند
پزشکان دست به مهاجرت زده اندو قفسه های داروخانه ها...
کد خبر: ۳۱۵۴۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱