برچسب ها
برچسب: قاجار
قاجار به جز آت و آشغال هیچ ندیدند چشمه ای... قربان سکوی پایین کتیبه فتحعلی دومین پادشاه قاجار را نشان... اصلا به کولر نیازی نداشتیم روی کتیبه قاجاری رد سفیدی...
کد خبر: ۳۳۰۰۱۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۳۰
صفوی و قاجار ارایه کرده است این سندها به ویژه... مهم درباره جامعه ایران در دوره های صفوی و قاجار... در دوره های صفویه و قاجار نگاشته است شما این... نداشته است و پدیده ای متعلق به دوره قاجار به...
کد خبر: ۳۲۹۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
و راه به اروپادر دوره قاجار باز شد خالق فیلم...
کد خبر: ۳۲۹۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
نه ایران ایران دوره قاجار است و نه روسیه روسیه...
ایران قاجار است و نه روسیه روسیه تزاری و اکنون... ایران ایران دوره قاجار است و نه روسیه روسیه دوره...
کد خبر: ۳۲۹۱۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
و آباد کند بعد از وی آغامحمدخان قاجار در سال...
کد خبر: ۳۲۸۵۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۵
این اثر تاریخی سنگی مربوط به حدود دوره قاجار است...
کد خبر: ۳۲۸۳۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
آن جنگها در زمان محمدخان قاجار بود که ایران می...
کد خبر: ۳۲۸۱۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۱۲
میانه روزگار سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به ایران سفر کرده... قاجار موضوعی به شمار می آید که نگاه این بانوی...
کد خبر: ۳۲۷۳۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
آرامگاه نامعلوم زکریای رازی
تاریخ ٨ هزار ساله تا عصر قاجار بازمانده هایی را...
کد خبر: ۳۲۷۳۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
آیا حضور افراد مشهور در تبلیغات تجاری باعث ترویج مصرف گرایی می‌شود؟
تاریخ ایران دنبال کنیم به دوره قاجار خواهیم رسید در... ادامه داشت تا با انحطاط حکومت قاجار و آغاز حکومت...
کد خبر: ۳۲۶۹۰۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
سپهبد امیر احمدی با قدمت دوره اواخر قاجار به مساحت...
کد خبر: ۳۲۶۴۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
تحلیل الواطی‌گری و اوباش‌سالاری و نقش آن در کودتای 28 مرداد
بوده و نه پایانش به دوران محمدشاه قاجار و در...
کد خبر: ۳۲۶۴۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
قلب تهران در چاله‌ تاریخی بلدیه
قاجار تا امروز پیش آمده است بنابراین مجموعه این تیم...
کد خبر: ۳۲۶۴۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
به خاندان قاجار از اوایل سده بیستم چهره ای برجسته...
کد خبر: ۳۲۶۳۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
میرزای شیرازی تا پایان حکومت قاجار روحانی مشروطه خواه عراق... در جلوگیری از بازگشت محمدعلی شاه قاجار به اریکه قدرت... که جنبش تنباکو با فتوای میرزای شیرازی ناصرالدین شاه قاجار...
کد خبر: ۳۲۵۹۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
سیاستمدار دوره قاجار و پهلوی برج دزاشیب بر روی خاطرات... مردی که سیاستمدار دوره قاجار و پهلوی بود و البته... کنیم اینجا خانه سردار فاخر سیاستمدار دوره قاجار و پهلوی...
کد خبر: ۳۲۵۹۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
آلبومی دیده نشده از 65 سال قبل
بود اما در دوره انحطاط قاجاریه دولت انگلستان از ضعف...
کد خبر: ۳۲۵۸۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
این منطقه وجود دارد کتیبه مربوط به زمان قاجار که... به دستور فتحعلی شاه قاجار در دل کوه حکاکی شده...
کد خبر: ۳۲۵۸۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
قاجار چون روزنامه خاطرات افضل التواریخ مرآت الوقایع و و...
کد خبر: ۳۲۵۵۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
سفرنامه‌ای که یک شرقی و غربی درباره مشهد نوشتند
یعنی زمان فتحعلی شاه قاجار به بهانه دیدار عباس میرزا... به ایران در عهد فتحعلی شاه قاجار مترجم حسن سلطانی...
کد خبر: ۳۲۵۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱