برچسب ها
برچسب: سرپایی
به صورت سرپایی و 8 نفر بستری و از این...
کد خبر: ۳۲۲۷۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۶
بر اثر فروریختن یک منزل خشت و گلی
سرپایی درمان شدند وی گفت در چند روز اخیر و...
کد خبر: ۳۲۲۵۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
فرمانده انتظامی تهران بزرگ:
2 نفر از مجروحان به صورت سرپایی درمان و مرخص...
کد خبر: ۳۲۲۵۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
و به صورت سرپایی در حال درمان و در اورژانس... مینی بوس به صورت سرپایی درمان شده اند مهرداد بابایی...
کد خبر: ۳۲۲۴۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳
صورت سرپایی مداوا شدند و یک دختر بچه نیز در...
کد خبر: ۳۲۲۴۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۲۳
زنان داعشی بار حملات انتحاری را به دوش می کشند
امواج تلفات تا اورژانس های سرپایی که گروه های بشردوستانه... منفجر کنند در اورژانس های سرپایی که فاصله اندکی با...
کد خبر: ۳۲۱۹۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
نفر از مجروحان در محل سرپایی مداوا و 12 نفر...
کد خبر: ۳۲۱۲۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
کنندگان تعداد ۸۴۲ نفر بصورت سرپایی در مراکزیادشده مداوا شدند... ۲۱۵ نفر صورت سرپایی و۴۳ نفر بستری شدند دکتر رفعت... که ازاین تعداد۳۵۴ نفر بصورت سرپایی معالجه و ۵۳ نفربستری... باعث کاهش دید و یاتصادف شده ۱۴ نفر بصورت سرپایی...
کد خبر: ۳۲۰۹۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
رصد کند به ویژه از بیماران سرپایی مراجعه کننده به...
کد خبر: ۳۲۰۹۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
افراد در مراکز درمانی بستری و بقیه به صورت سرپایی...
کد خبر: ۳۲۰۸۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
درمانی این منطقه مراجعه کردند که اکثرا به صورت سرپایی...
کد خبر: ۳۲۰۸۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
به دلیل خراشیدگی به صورت سرپایی مداوا شدند دو تیم...
کد خبر: ۳۲۰۴۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
نظر پزشک قرار گرفته اند و مابقی به صورت سرپایی... ١٩نفر به صورت سرپایی درمان شدند و تعداد ٣٤نفر بستری...
کد خبر: ۳۱۹۹۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۱
نظر پزشک قرار گرفته اند و مابقی بصورت سرپایی معالجه... اند و مابقی شهروندان بصورت سرپایی معالجه و مرخص شده... نفر به صورت سرپایی درمان شدند و تعداد 34 نفر...
کد خبر: ۳۱۹۸۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت به صورت سرپایی و در...
کد خبر: ۳۱۹۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۸
بندرعباس منتقل و به صورت سرپایی مداوا و حال وی...
کد خبر: ۳۱۸۹۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
گزارش شده و تمام آنها پس از مداوای سرپایی مرخص...
کد خبر: ۳۱۸۵۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۹
سرپایی مرخص شده اند معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس در...
کد خبر: ۳۱۸۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۹
تحت درمان قرار گرفتند دونفر از آنها سرپایی درمان شده... بود یکی هم حسین جعفری که سرپایی درمان شد آن...
کد خبر: ۳۱۸۴۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۸
عمده مجروحان حادثه به صورت سرپایی مداوا شدند وی با...
کد خبر: ۳۱۸۲۸۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۷