برچسب ها
برچسب: سرپایی
بیمارستان کنگان اعزام شدند و مداوای سرپایی نیز برای هشت...
کد خبر: ۳۱۰۰۲۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
و دوم شناسنامه فرزندان اناث ب خدمات تشخیصی درمانی سرپایی...
کد خبر: ۳۱۰۰۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
درمانی منتقل شدند و 500 تن هم به صورت سرپایی...
کد خبر: ۳۰۹۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
که در سراسر کشور به صورت سرپایی درمان شده اند... که به صورت سرپایی درمان شده اند نسبت به سال...
کد خبر: ۳۰۹۶۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
مصدوم جراحت سطحی داشتند که بصورت سرپایی مداوا شدند اما... سرپایی مداوا و مرخص شدند ...
کد خبر: ۳۰۹۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
صورت سرپایی مداوا و 600 نفر به بیمارستانها و مراکز... کل مصدومان سرپایی نسبت به چهارشنبه سوری سال 94 حدود...
کد خبر: ۳۰۹۶۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
تلفات چهارشنبه سوری
بیمارستان هستند پنج مصدوم نیز به شکل سرپایی خدمات درمانی...
کد خبر: ۳۰۹۶۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
محل و به صورت سرپایی درمان شده و 2 نفر...
کد خبر: ۳۰۸۶۶۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
در گزارش زیر تصاویری از بیمارستان های سرپایی موصل را...
در گزارش زیر تصاویری از بیمارستان های سرپایی موصل را...
کد خبر: ۳۰۸۴۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴
شکل سرپایی خدمات درمانی را دریافت کرده و 4 تن...
کد خبر: ۳۰۸۲۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
بیماران سرپایی که بستری می شوند مشاور معاون رفاه اجتماعی... اوقات بیمار سرپایی را بستری می کنند و این ها...
کد خبر: ۳۰۸۰۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱
کوچک و سرپایی است استکان های شیشه ای عهد قدیم...
کد خبر: ۳۰۷۷۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
مصدوم نیز توسط عوامل اورژانس در محل بصورت سرپایی مداوا...
کد خبر: ۳۰۷۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
سرپایی درمان شدند 19 نفر در اورژانس چند ساعت تحت... رخ داد به نسبت در مورد بیماران سرپایی 40 درصد...
کد خبر: ۳۰۶۹۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۱
آزادی به صورت سرپایی درمان و 4 نفر به بیمارستانهای...
کد خبر: ۳۰۶۰۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
حادثه 13 نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند در...
کد خبر: ۳۰۵۵۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
۳۸ تن نیز به صورت سرپایی درمان شدند سلیمی همچنین...
کد خبر: ۳۰۵۰۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
مراکز درمانی منتقل شده و ۳۷ نفر نیز خدمات سرپایی...
کد خبر: ۳۰۴۹۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
مراقبتی سرپایی جهت تشخیص و درمان بیماری مزمن کبدی ایشان... درمان های سرپایی ایشان پیگیری شد تکمیل مشاوره های و...
کد خبر: ۳۰۴۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵
را مادران باردار تشکیل دادند همچنین 37 تن خدمات سرپایی...
کد خبر: ۳۰۴۹۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۵