برچسب ها
برچسب: تاریخی
بازار شایعات داغ است
۱ سال ۱۹۸۳ میلادی از جمله زلزله های تاریخی این...
کد خبر: ۳۳۶۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۶
حامیان حاکمیت قانون بوده و درست نیست این سابقه تاریخی...
کد خبر: ۳۳۶۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۶
تاریخی مطرح شد برای کمک به ارتقای هر چه بیشتر...
کد خبر: ۳۳۶۸۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
هزاران سال است ساخته شده و بافت آنها جنبه تاریخی... های روستایی و کیفیت آنها بازتابی از فقر تاریخی روستاست...
کد خبر: ۳۳۶۸۳۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۵
تاریخی دوران مشروطه را مرور می کنی دو نفر از...
تاریخی دوران مشروطه را مرور می کنی دو نفر از...
کد خبر: ۳۳۶۸۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
داشت هرگز در سخنانشان جزئیات کلیدی تاریخی وجود ندارد اما... بر دیگر کشورها بی تأثیر نخواهد بود ازلحاظ تاریخی آمریکا...
کد خبر: ۳۳۶۷۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۶
پرورش براساس رسالت فرهنگی تاریخی خود به منظور حفظ دستاوردهای...
کد خبر: ۳۳۶۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
میراث تاریخی و دینی نزد این کشورهاست و عربستان تنها...
کد خبر: ۳۳۶۶۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
زلزله شناسان می گویند شرایط زمین در غرب کشور، باعث شده زلزله به دیگر شهرها نرسد
دهد می گویند شواهد تاریخی مبنی بر وقوع زلزله ای...
کد خبر: ۳۳۶۵۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
وجود دارد که نشان می دهد این منطقه سوابق تاریخی...
کد خبر: ۳۳۶۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
را افتتاح کرده مملو از آثار تاریخی سرقتی و قاچاق... تاریخی به امارات فروخته شده و این باند ها نیز...
کد خبر: ۳۳۶۵۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
قرآن به مثابه امری تاریخی تفسیر قرآن فرایندی تاریخی است...
کد خبر: ۳۳۶۴۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳
ذهاب از جمله زلزله های تاریخی این منطقه به شمار... را از جمله زلزله های تاریخی این منطقه نام برد...
کد خبر: ۳۳۶۳۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
تاریخی است و برای امروز و چند دهه اخیر نیست... کنیم که چقدر سند تاریخی دارد اما مشهور است که...
کد خبر: ۳۳۶۳۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
آنان بایگانی و سند تاریخی ما هستند بخش زیادی از...
کد خبر: ۳۳۶۳۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
بود درحالی از این سوءاستفاده پرده برداشت که اشاره تاریخی...
تاریخی به مقابله زنان ایتالیایی با این موضوع داشت به...
کد خبر: ۳۳۶۳۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
دعوت به نوعی تجدید عهد با میراث تاریخی و سنن... اراده گرایانه در مواجهه با مسائل فرهنگی و تاریخی و... تاریخی در برابر ما گذاشته اند نوعی گشودگی به هستی... را از میراث تاریخی به دست بیاورند یا حتی سنت...
کد خبر: ۳۳۶۳۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
فرانسوی ۳۰۰ قطعه هنری-تاریخی خود را برای نمایش بطور موقت...
کد خبر: ۳۳۶۲۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
گوش میرسد همه و همه بر جذابیت این مکان تاریخی...
کد خبر: ۳۳۶۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
عبدالله ناصری:
تاریخی - سنتی اصولگراست این گفت وگو را با هم... تاریخی و قانونی وزارت علوم را به نهادهای دیگر از... آقای روحانی یک چهره تاریخی - سنتی اصولگراست و من...
کد خبر: ۳۳۶۲۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۱