برچسب: اسناد
است و اسناد خزانه اسلامی به حساب می آید برای...
کد خبر: ۳۰۷۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
را به تصویب رساندند که به موجب آن اسناد خزانه... قانون شود و پرداخت این اسناد را قبل از پایان... اسناد در سررسید مقدم بر تمامی پرداخت های خزانه داری... توسط خزانه مجاز است انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره...
کد خبر: ۳۰۷۸۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
براساس اسناد موجود حداقل قدمتی تا دوران صفویه دارد و... باشد اسدالله معطوفی محقق گرگانی می گوید براساس اسناد موجود...
کد خبر: ۳۰۷۷۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
اسناد خزانه و افزایش بدهی دولت پروژه های بزرگ را...
کد خبر: ۳۰۷۷۵۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
شش ماه پس از بررسی اسناد مربوطه نسبت به تسویه...
کد خبر: ۳۰۷۷۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
اسناد محرمانه در دادگاه حضور یافت که در هر سه...
کد خبر: ۳۰۷۷۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با...
کد خبر: ۳۰۷۶۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
و شفافی برای امام نوشته بودند که اسناد آن در...
کد خبر: ۳۰۷۶۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
ضمن ارائه دفاعیات اسناد و مدارک خود را به بازپرس...
کد خبر: ۳۰۷۶۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
در اسناد ثابت شود که زمین جنب ورزشگاه وقف مسجد...
کد خبر: ۳۰۷۵۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
اسناد آن را نزد خود دارم" پیرو این سخنان حمیدرضا... اسناد آن را نزد خود دارم به روایت مطهری ایشان...
کد خبر: ۳۰۷۵۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
دیوان محاسبات کشور برای بررسی اسناد نفتی طی سال های...
کد خبر: ۳۰۷۴۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۶
اینکه چمدان حاوی اسناد محرمانه جنگ جهانی دوم و برخی... اسناد از کیف شاه در کاخ نیاوران با طراحی حمید...
کد خبر: ۳۰۷۳۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
ها را در پی داشته این است که در اسناد... به موجب آنها باید اسنادی ارائه می کردند و مورد...
کد خبر: ۳۰۷۳۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
اسناد را ندیده ام " افزود موسسات و مراکزی که...
کد خبر: ۳۰۷۳۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
انتشار اسناد سری و تبلیغ علیه نظام به ۲۱ سال...
کد خبر: ۳۰۷۲۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
در حال امضای اسناد دولتی نشان می داد یک منبع...
کد خبر: ۳۰۷۱۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
کوتاه مدت محکوم شدند و اسناد آن را نزد خود...
کد خبر: ۳۰۷۱۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
ایران را منحصرا از همین منطقه استخراج می کرد اسناد...
کد خبر: ۳۰۷۰۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
اسناد فوق می یابیم که حقوق دانان بر پایه گرامی... امروز در قالب بخشی از اسناد حقوقی به حقوق زبانی...
کد خبر: ۳۰۷۰۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
عکس و فیلم