برچسب ها
برچسب: ابرچالش های اقتصادی
توهمی که دولت خود را متصدی تمام امور اقتصادی می...
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی معتقد است که... امور اقتصادی می داند و جامعه ارائه منابع ارزان از... امور اقتصادی را بررسی کرده است سخن از آینده اقتصاد... بود اقتصاد ایران در حال حاضر در مقابل سناریوهای مختلفی...
کد خبر: ۳۲۹۱۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۲