برچسب: آلودگی
به دلیل سکون نسبی هوا آلودگی در شهرهای صنعتی و...
کد خبر: ۳۰۳۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
مرضيه وحيددستجردی، گزينه احتمالی اصولگرايان
در بحث فساد اقتصادی آلودگی کمتری دارند احتیاط های خاصی... آلودگی هوا را هم قبول ندارد خانم وزیر در نهایت...
کد خبر: ۳۰۳۲۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
این سوال که آیا تعطیلاتی که قرار بود برای آلودگی...
کد خبر: ۳۰۳۲۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
سال نوی چینی با چاشنی آلودگی در پکن انعکاس تصویر...
کد خبر: ۳۰۳۱۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
ها در رفع مشکل ترافیک و آلودگی هوا اشاره کرد...
کد خبر: ۳۰۳۰۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
کمیته آلودگی هوا عنوان کرد از آنجا که به شرایط... اضطرار نرسیدیم کمیته کارگروه آلودگی هوا تشکیل نمی شود ...
کد خبر: ۳۰۳۰۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
نکته توجه داشت که آلودگی هوا و شرایط دویدن در...
کد خبر: ۳۰۳۰۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
نشست کمیتۀ اضطرار آلودگی هوا فعالیت های ورزشی مدارس برای...
کد خبر: ۳۰۳۰۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در آستانه روز هوای پاک تاکید کرد:
گروه خودروساز در جهت کاهش آلودگی هوا و کمک به...
گروه خودروساز در جهت کاهش آلودگی هوا و کمک به... زیست و جلوگیری از ایجاد آلودگی هوا و صدا گفت...
کد خبر: ۳۰۳۰۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
و جلوگیری از آلودگی محیط زیست به اندازه کافی قوی...
کد خبر: ۳۰۳۰۰۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
ساماندهی واحدهای غیرمجاز و صنعتی که باعث تشدید آلودگی هوای... که به تشخیص دستگاه های ذی ربط در آلودگی هوای...
کد خبر: ۳۰۲۹۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
ها و میزان آلودگی هوای مناطق مختلف استان از جمله...
ها و میزان آلودگی هوای مناطق مختلف استان از جمله...
کد خبر: ۳۰۲۹۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
هستند و آلودگی هوا و مصرف سیگار در رتبه های...
هستند و آلودگی هوا و مصرف سیگار در رتبه های... تاثیر آلودگی هوا بر سلامت و میزان مرگ ومیر گفت... است همچنین آلودگی هوا در رتبه چهارم و مصرف الکل... عوامل متابولیک و تغذیه ای هستند و عامل سوم آلودگی...
کد خبر: ۳۰۲۷۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
است آلودگی آب هم معضل دیگری است همچنین آلودگی هوا... ها نبود نظم در آبیاری حضور فاضلاب و آلودگی آب...
کد خبر: ۳۰۲۷۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
آشفتگی های پایتخت به روایت معماران و شهرسازان
گوید هر روز با آلودگی آب وهوا فرونشست زمین و...
کد خبر: ۳۰۲۷۰۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
دخانی و آلودگی هوا نقش اصلی در این افرایش دارند...
کد خبر: ۳۰۲۶۹۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
میزان آلودگی هوا غیر طبیعی نیست اگر استرالیا در جمع...
کد خبر: ۳۰۲۶۴۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
دادستان تهران اعلام کرد
اشاره به موضوع ترافیک و آلودگی اظهار کرد ترافیک و... آلودگی هوا یک مشکل اجتماعی است که اکثر مردم با... که آلودگی هوا و معضل ترافیک واجد وصف مجرمانه نیست... بازگویی نظر متخصصان پیرامون علل و ترافیک آلودگی هوا اظهار...
کد خبر: ۳۰۲۶۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
محمد درویش در گفتگو با فرارو تحلیل کرد
تهران 2 هزار نفر در سال در اثر آلودگی هوا...
کد خبر: ۳۰۲۶۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
در روستا واز طرفی آلودگی دوستان همنشین باعث می شود...
کد خبر: ۳۰۲۶۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
عکس و فیلم