برچسب ها
برچسب: آرشیوی
در مستندهای نقویان جایی ندارد حضور تصاویر آرشیوی دیده نشده...
کد خبر: ۳۱۳۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۰۴
آرشیوی است مصاحبه های کارگردان ها بر مشاهدات تکنیکی و...
کد خبر: ۳۱۲۸۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۳۱
خبرگزاری ایرنا تصاویری آرشیوی از سفرهای خارجی آیت الله هاشمی...
کد خبر: ۳۰۲۴۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
استفاده از ظرفیت فکری و آرشیوی است که در رابطه... قطعا ما از مجموعه مواضع ایشان که در ظرفیت آرشیوی...
کد خبر: ۳۰۲۴۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
تصاویری آرشیوی از آیت الله هاشمی منتشر کرده است که...
کد خبر: ۳۰۱۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
شمار می رفت دانشگاهی که آرشیوی قوی تر از مجلات... های آرشیوی نظیر نورمگز و مگیران منتشر می شود اگر...
کد خبر: ۳۰۱۳۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
آرشیوی و بی خاصیت تبدیل می کند همچنین این بی...
کد خبر: ۳۰۰۷۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
آرشیوی به آرشیو دیگر رفت و اسناد مورد نیازش را...
کد خبر: ۲۹۹۲۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۵
رفت خبرگزاری ایرنا در همین رابطه تصاویری آرشیوی از سفر...
کد خبر: ۲۹۷۱۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۶
عهده داشت در همین حال خبرگزاری ایرنا عکس هایی آرشیوی...
کد خبر: ۲۹۴۸۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶
می گوید کاک احمد گنجینه ای غنی و آرشیوی از...
کد خبر: ۲۹۱۹۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
کسانی که دوست او شده بودند و البته آرشیوی از...
کد خبر: ۲۸۸۱۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
آرشیوی سازمان را پخش می کرد و به دلیل ماموریت...
کد خبر: ۲۸۵۷۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
به فکر ایجاد آرشیوی از آثار پدرتان هستید بله در...
کد خبر: ۲۸۵۵۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
بلو عکاس ورزشی رسانه عکس آرشیوی "گتی ایمجز" که تاکنون...
کد خبر: ۲۸۵۱۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۲۰
نیفتاده و ظاهرا تصاویر آرشیوی دادستان در حال صحبت موقع... اما انتشار تصاویر آرشیوی هم ملاحظات خاص خود را دارد... و رسانه مجاز نیست چون تصاویر آرشیوی است هر تصویر... پخش کند نصراللهی استفاده از تصاویر آرشیوی را به دلایل...
کد خبر: ۲۸۴۵۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
آرشیوی که درست کرده اند بهره ها می برند واقعاً... آرشیوی که درست کرده اند بهره ها می برند واقعاً...
کد خبر: ۲۸۲۵۸۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
بررسی های آرشیوی برنامه های موسیقی فیلم و سینما و...
کد خبر: ۲۸۲۱۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۳
بهره گیری از منابع آرشیوی سازمان اهتمام به راه اندازی...
کد خبر: ۲۸۲۰۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
ایده ی اصلی از تصاویر آرشیوی و مستندات آن دوره...
کد خبر: ۲۸۱۰۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۴/۲۶