آرشیو نظرسنجی
انگیزه استیضاح کنندگان وزیرعلوم "سیاسی" است یا "علمی"؟
سیاسی
95.76%
علمی
4.24%
تعداد کل آراء : 21333