آرشیو نظرسنجی
به نظر شما دربی 78 چند گل دارد؟
یک گل
11.9%
دو گل
26.23%
بیش از دو گل
21.12%
بدون گل
40.75%
تعداد کل آراء : 8144