تعداد نظرات: ۲۸ نظر
کد خبر: ۳۰۳۶۴۰
تاریخ انتشار: ۰۸:۴۸ - ۰۴ بهمن ۱۳۹۵
شماری از نمایندگان کنگره آمریکا در نخستین جلسه از یکصد و پانزدهمین دوره ی مجلس نمایندگان با ارائه طرحی، پایان دادن به عضویت آمریکا در سازمان ملل متحد را خواستار شدند.
 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شماری از نمایندگان کنگره آمریکا در نخستین جلسه از یکصد و پانزدهمین دوره ی مجلس نمایندگان این کشور (به تاریخ سوم ژانویه دوهزار و هفده) با ارائه طرحی، پایان دادن به عضویت آمریکا در سازمان ملل متحد را خواستار شدند.
 
این طرح پیشنهادی  با شماره H.R.1931 و با هدف پایان دادن به عضویت آمریکا در سازمان ملل متحد ارائه شده است.
 
تاریخ ارائه این  طرح به مجلس نمایندگان آمریکا، سوم ژانویه ی سال دو هزار و هفده میلادی است.
 
نماینده ارائه کننده این طرح راجرز از ایالت آلاباما است. وی به همراه جونز، بیگز، اسمیت از ایالت میسوری و مسی این طرح را ارائه کردند. 
 
این طرح پس از ارائه شدن، به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ارجاع شد.
طرح پیشنهادی این نمایندگان سیزده بخش دارد.
 
این طرح با هدف پایان دادن به عضویت آمریکا در سازمان ملل متحد، ارائه شده است تا در مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا به تصویب برسد.
 
مفاد این طرح به شرح ذیل است:
 
// بخش اول//
عنوان نام این قانون پیشنهادی:« قانون اعاده حاکمیت آمریکا، سال 2017» می باشد.

//بخش دوم//
ابطال و فسخ قانون مشارکت(آمریکا) در سازمان ملل متحد مربوط به سال 1945
الف: فسخ قانون مشارکت آمریکا در سال 1945( قانون عمومی 79-264; 22 U.S.C. 287) لغو می شود.
ب: خاتمه عضویت در سازمان ملل متحد: رئیس جمهور (آمریکا) باید به تمام عضویت های آمریکا در سازمان ملل متحد، هر نهاد، آژانس تخصصی، کمیسیون و دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، خاتمه دهد.
ج: تعطیل شدن دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد: دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد بسته می شود. این دفتر دیگر نباید هیچ فعالیتی در سازمان ملل متحد داشته باشد.

// بخش سوم//
الف:فسخ و ابطال قانون مربوط به مقر سازمان ملل متحد (قانون  عمومی 80 الی 357) فسخ می شود.
ب: آمریکا از توافقنامه بین  این کشور و سازمان ملل متحد راجع به مقر سازمان ملل متحد خارج می شود (امضا شده در لیک سکسس در نیویورک به تاریخ بیست و ششم ژوئن سال 1974 و اجرا شده به وسیله قانون توافقنامه مقر سازمان ملل متحد)

//بخش چهارم//
آمریکا کمک های مالی  تعیین شده و داوطلبانه به سازمان ملل متحد را تعطیل می کند.
هیچ گونه مجوزی برای کمک مالی تعیین  شده و داوطلبانه آمریکا به سازمان ملل یا هرگونه نهاد، آژانس تخصصی  یا کمیسیون یا هر نهاد دیگری که رسما به سازمان ملل متحد وابسته باشد ، وجود ندارد مگر اینکه این بودجه برای تسهیل پایان عضویت آمریکا در سازمان ملل  و خروج کارکنان و تجهیزات آمریکا از سازمان ملل  مطابق با بخش های دو و سه ، اختصاص یابد.
با خاتمه یافتن عضویت آمریکا در سازمان ملل متحد،  از محل بودجه اختصاص یافته مربوط به قبل از پایان عضویت و هربودجه دیگر، هیچ پرداختی نباید به سازمان ملل متحد، نهادها و آژانس های تخصصی و کمیسیون ها و هر نهاد وابسته دیگر به سازمان ملل متحد صورت گیرد.

// بخش پنجم//
عملیات صلح بانی سازمان ملل متحد
الف: خاتمه یافتن:
هیچ بودجه ای نباید برای کمک به سازمان ملل در عملیات صلح بانی یا نظامی ، اختصاص یابد.
ب: خاتمه یافتن مشارکت آمریکا در عملیات صلح بانی سازمان ملل متحد:
هیچ بودجه ای نباید در این مورد اختصاص یابد. هیچ عضوی از نیروهای مسلح آمریکا  نباید تحت فرماندهی سازمان ملل متحد خدمت کنند.

// بخش ششم//
خروج  سازمان ملل متحد از تاسیسات دولت آمریکا و فسخ و ابطال مصونیت دیپلماتیک
الف: خروج (سازمان ملل) از اموال متعلق به دولت آمریکا:
سازمان ملل متحد (شامل هرگونه نهاد ، آژانس تخصصی و کمیسیون یا هر نهاد وابسته به  سازمان ملل متحد) نباید اقدام به اشغال تاسیسات و اموال دولت آمریکا و بهره برداری از آنها بکند.
ب: مصونیت دیپلماتیک:
هیچ مامور یا کارمند سازمان ملل متحد (از جمله نهادها، آژانس های تخصصی ، کمیسیون ها و نهادهای رسمی وابسته به آن ) یا هر نماینده ای از سازمان ملل یا کارمند هر یک از دفاتر نمایندگی  هر دولت خارجی، نباید از امتیازات و مصونیت های قید شده در کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک؛ مصوب  هجدهم آوریل سال 1961؛ برخوردار شود و همچنین هیچ یک از این مزایا و مصونیت ها نباید برای هیچ یک از این افراد تمدید شود.

امتیازات، معافیت ها و مصونیت های ارائه شده در قانون مصونیت های سازمان های بین المللی مصوب دسامبر سال 1945( 22 29, Stat. 669; 22 U.S.C. 288) یا هر توافقنامه و پیمانی که آمریکا عضو آن است شامل « توافقنامه سازمان ملل و آمریکا درباره مقر سازمان ملل» امضا شده  در  بیست و ششم ژوئن 1947 (22 U.S.C. 287 note)، کنوانسیون  امتیازات و مصونیت های سازمان ملل که در بیست و نهم آوریل 1970 در آمریکا اجرایی شد (21 UST 1418; TIAS 6900; UNTS 16) نباید مشمول سازمان ملل یا هر نهاد، آژانس تخصصی، کمیسیون ها و نهادهای رسمی وابسته به آن یا ماموران و کارکنان آن، اموال و خانوادههای چنین کارکنانی  شود.

// بخش هفتم//
فسخ و لغو عضویت آمریکا و مشارکت آمریکا در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد( یونسکو)
قطعنامه مشترک با عنوان قطعنامه مشترک مربوط به عضویت و مشارکت آمریکا در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و مجوز اختصاص بودجه به آن؛ مصوب سی ام ژوئیه 1946 ( قانون عمومی 79 الی 565 - 22 U.S.C. 287m) باید فسخ شود.

// بخش هشتم//
فسخ قانون مشارکت در برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد مصوب سال 1973
قانون مشارکت در برنامه زیست محیطی سازمان ملل متحد مصوب سال 1973 فسخ می شود (22 U.S.C. 287 note)

// بخش نهم//
لغو مشارکت آمریکا در سازمان جهانی بهداشت:
قطعنامه مشترک با عنوان « قطعنامه مشترک مربوط به عضویت و مشارکت آمریکا در سازمان جهانی بهداشت و صدور مجوز مربوط به اختصاص بودجه به آن » مصوب چهاردهم ژوئن 1948 فسخ می شود.

// بخش دهم// 
لغو مشارکت در کنوانسیون ها و توافقنامه های سازمان ملل متحد:
بر اساس این قانون (پیشنهادی)، از روز تصویب، آمریکا هرگونه مشارکت در معاهدات و توافقنامه های سازمان ملل متحد، نهادها، آژانس های تخصصی، کمیسیون ها و نهادهای رسمی وابسته به آن را خاتمه خواهد داد. هرگونه کارکردهای مربوط به این معاهدات و توافقنامه ها نباید انجام شود.


//بخش یازدهم//
استخدام مجدد در دولت آمریکا پس ازخدمت در سازمان بین المللی:
 در این قانون هیچ چیزی نباید به گونه ای تفسیر شود که روی حقوق کارکنان، بند چهارم از فصل هفتم قانون آمریکا، مربوط به استخدام مجدد افراد در دولت آمریکا پس از خدمت در سازمان های بین المللی، تاثیر بگذارد.

//بخش دوازدهم//
اطلاع رسانی:
وزیر امور خارجه آمریکا در روز تصویب این قانون، باید مفاد آن را به اطلاع سازمان ملل متحد، نهادها، کمیسیونها و آژانس های تخصصی و نهاد مرتبط با آن، برساند.

//بخش سیزدهم//
تاریخ اجرا:
 این قانون و اصلاحیه های قید شده در آن باید به مدت دو سال پس از تصویب قانون به اجرا درآید.
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
چه شود ؟!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
بسیار هم عالی. این سازمان مدتهاست مرده و مثل اکثر سازمانهای داخل ایران تبدیل به ارگان بی خاصیتی شده که فقط به یک مشت اکثرا هندی و پاکستانی حقوق میده.
Ismael
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
آقایان و خانمهای پروفسور؛ این فقط یه طرحه و همه طرحها قرار نیست تصویب و قانونی بشه. طرح با اکثریت مطلق شکست میخوره
zamyad
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
مردک چه فکری میکند؟ هیچ کار عجیبی از او بعید نیست، شاید سال دیگر آمریکا از شرکت در المپیک هم انصراف دهد؟
کسی چه می داند...
به نظر آدم بسیار خسیسی است، یه قرون قرون جمع کرده به اینجا رسیده، آدمیه که همش دنباله پوله...الانم میخواد دخل و خرج و هزینه های غیرضروری و اضافی رو قطع کنه...
حالا ببینید اگر اطرافیانش مفسد فی الارض نشدند...اختلاص و فساد های اقتصادی آمریکا رو هم خواهیم دید...
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
عزیز من٫ این طرح هیچ ارتباطی به ترامپ نداره. تاریخ طرح ۳ ژانویه ( قبل از تحلیف ترامپ) و مربوط به مجلس نمایندگان هست و به نظرمیاد از پس لرزه های تصویب قطعنامه ضد شهرک سازی اسراییل در سازمان ملل متحد در اواخر دسامبر باشه.
ناشناس
Netherlands
۰۹:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
خخخ...چقد احمدی نژادیزه شده فضای حاکمیتی امریکا ...
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
خیلی خوب شد . حالا نه تنها مردم آمریکا بلکه تمام مردم دنیا حس می کنند که مردم ایران در دوره 8 ساله احمدی نژاد چه کشیدند
reza
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
اگه بشه سازمان ملل را بیارن ایران خیلی خوب میشه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۲ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
دیگه دارن اون روی ... ون رو نشون میدن!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
سعی دارن تعهد خودشون به سازمان ملل و به تبع آن دنیا را کم کنند.
تازه می خوان مثل جیبوتی و گومبا گومبا بشن که به هیچ جا تعهد ندارند.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
و مثل ایران
منصف
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
يعني چي ؟؟؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۱۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
عجب طرح خفنی .
به نظرم خیلی باید جالب بشه اوضاع
امیر
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
خوب ميگن آمریکا چرا باید هر سال ميلياردها دلار به دنیا کمک مالی کند؟مگه ما از کمک های دولت به فلسطين و سوریه و عراق دل خوشی داریم؟به نظر دولت آمریکا عاقل تر شده. ترامپ ميگه اروپا باید هزینه دفاعی خودش رو پرداخت کنه و درست هم میگه
kia
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
یا الله زودتر
هر چی هست این عضویت آمریکا با حق وتوی خود ممالک را به فنا داده است. زودتر
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
مطمئن باش به خاطر همین حق وتو کشور های عرب و اسرائیل میگن اقا ما پولتو میدیم بیرون نرو !
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۰۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
کاش این کار رو زمانی میکرد که رییس دولت ما یه هواپیما کل فامیل رو برده بود امریکا!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
بعضی ندانسته و بی اطلاع کامنت میگذارن. بابا حداقل متن همین گزارش فرآرو را مطالعه کنید.
این طرحی است که از سوی گنگره ارایه شده و ربطی یه رییس جمهور ترامپ نداره.
ضمن اینکه تا این طرح تبدیل به قانون بشه باید علاوه بر تایید کمیسیونهای تخصصی کنگره بعدش به سنا بره. مجلس سنا هم باید به تایید کمیسیون تخصصی و صحن علنی سنا برسه. تازه اون موقع اگر ذولت نظر موافق در سنا داشت اجرا میشه و گرنه اگر دولت یعنی ترامپ مخالف باشه به دیوان عالی ارجاع میشود. یکی از وظایف این دیوان بررسی مصوبات مجلسین امریکا و رفع تناقض بین اینهاست.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۶ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
آمریکا از بدو به وجود آمدن مهد وحشیگری و بربریت بوده تا الان.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
فوق دکترا این کار چه ربطی به وحشی بازی داره؟ نمی خوان عضو سازمان ملل باشن شما ناراحتی؟
محبت اله زارع
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
خیلی جالبه.. ایالات متحده بعد از جنگ جهانی اول خودش "جامعه بین الملل" را در کشورش تاسیس کرد ولی خودش عضویت نداشت!
بعدها در سازمان ملل عضویت پذیرفت و حالا در حالی که عملا این سازمان با کمکهای ایالات متحده سر پا ایستاده از آن خارج می شود!
این یعنی پایان یک قرن تلاش برای رسیدن به دنیایی همزیست!
ناشناس
United States
۱۱:۳۳ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
این یعنی بدبختی برای تمام دنیا مثل جنگ جهانی دوم مرگ وجنگ و نا امنی تمام دنیا را در بر خواهد گرفت
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
نکه خودشون صلح طلبن!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
فراموش نکنید امریکا تنها کشوری است که هیچ نیازی به دنیا ندارد و خودکفای خودکفا است هم تولید دارد هم بازار مصرف و هم همه چی
آرین
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
طلوع محمود در ینگه دنیا.
آمریکایی های عزیز خداقوت با این انتخابتون.
خوش بگذره. بزودی در سفارتخانه های کشورهای دیگه درحال دریافت ویزا زیارتتون می کنیم.......................
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
اگر امریکا خارج شود دنیا می افتد به دست شوروی. اگر کشوری مثل کویت اینار بدست ترکیه بیافتد چه کسی آنرا خارج میکنه؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۳۸ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
حداقل بیست سی سالی میشه که سر بسم الله شروع به کار کنگره های جدید یه طرح خروج از سازمان ملل یکی (معمولا جمهوریخواه) ارائه میده, که هیچوقت حتی به رای گیری کمیته روابط خارجی هم نرسیده.
ضمن اینکه تیرسون (خارجه) و متیس (دفاع) هم گفتن که فعلا علاقه هی به خروج از معاهدات بین المللی ندارن.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۴
ما ایرانی ها مردم جالبی هستیم. درباره چیزی که بلد نیستیم الکی نظر میدیم. کامنت های افریقایی را هم که نگاه میکنی الکی نظر نمی دهند. یک عده بخاطر منافع شخصی یک حرفی را میزنند. بعضی ها اون را بعنوان یک واقعیت جار میزنند
آیا برای
صادق زیباکلام در گفت و گو با فرارو بررسی می‌کند

آیا برای "روحانی" خوابی دیده‌اند؟

عکس و فیلم
تازه ترین عناوین
پربیننده ترین
چند رسانه‌ای
ویدیو
گزارش تصویری