تعداد نظرات: ۱۲ نظر
کد خبر: ۱۱۶۵۶۵
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایران را در سال 1390 اعلام کرد و گفت: دانشگاه تهران با امتیاز 100 رتبه اول را در رتبه بندی سال 90 بدست آورده است.
تاریخ انتشار: ۱۲:۱۹ - ۰۳ تير ۱۳۹۱

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایران را در سال 1390 اعلام کرد و گفت: دانشگاه تهران با امتیاز 100 رتبه اول را در رتبه بندی سال 90 بدست آورده است.
 
دکتر جعفر مهراد افزود: رتبه دوم تا پنجم نیز به ترتیب به دانشگاه صنعتی شریف (19/71)، صنعتی امیرکبیر (94/61)، تربیت مدرس (43/52) و علم و صنعت ایران (36/51) تعلق دارد. در رتبه بندی سال 89 امتیاز این دانشگاه ها از مجموع 100 به ترتیب 17/65، 49/52، 78/44 و 17/40 بود که در رتبه بندی حاضر پیشرفت چشمگیری در امتیازات این دانشگاه ها به چشم می خورد.
 
وی اضافه کرد: در فاصله رتبه های 5 تا 10 در مقایسه با نتایج رتبه بندی سال 89 جابجایی دانشگاهها صورت گرفته است. بر اساس نتایج رتبه بندی سال 90 دانشگاه های شیراز (23/38)، صنعتی اصفهان (13/35)، فردوسی مشهد (99/30) شهید بهشتی (76/29) و تبریز (93/28) به ترتیب رتبه های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.
 
رتبه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در سال 90

 
به گفته رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علم و فناوری جابجایی های صورت گرفته مربوط به دانشگاه های تبریز و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است که در رتبه بندی سال 89 که در جایگاه 9 و 10 قرار داشتند اکنون با نشستن در مکان های 10 و 11 و صعود دانشگاه شهید بهشتی از مقام 11 در رتبه بندی سال 89 به رتبه 9 در رتبه بندی سال 90 این جابجایی صورت پذیرفته است.
 
وی افزود: رتبه های 12 تا 20 به دانشگاه های اصفهان (84/17)، مازندران (27/15)، ارومیه (76/13)، شهید چمران اهواز (63/13)، بوعلی سینا (35/13)، شهید باهنر کرمان (13)، کاشان (71/12)، گیلان (83/11) و رازی (46/11) تعلق دارد.
 
به گفته دکتر مهراد در فاصله رتبه های 14 تا 20 نیز جابجایی هایی در رتبه دانشگاه ها صورت گرفته است. به عنوان مثال، دانشگاه بوعلی سینا که در سال 1389 از رتبه 14 برخوردار بود هم اینک در مقام 16 قرار دارد. دانشگاه تربیت معلم که حائز رتبه 19 در سال 1389 بود اکنون جایگاه 26 را از آن خود کرده است.
 
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: مؤسسات پژوهشی شرکت کننده در این رتبه بندی مؤسساتی هستند که دانشجو می پذیرند و از مجموع 73 مؤسسه شرکت کننده در رتبه بندی، 12 مورد به پژوهشگاه ها مربوط می شود.
 
نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت 

 
به گزارش مهر، سرپرست ISC به نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: از مجموع 45 دانشگاه علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت تنها 30 دانشگاه در رتبه بندی سال 90 شرکت کرده بودند که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران با کسب 61/56 امتیاز از مجموع 100 حائز رتبه اول در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.
 
وی خاطرنشان کرد: رتبه های دوم تا ششم نیز به دانشگاه های علوم پزشکی شیراز (85/22)، شهید بهشتی (75/21)، اصفهان (1/14)، تبریز (43/12) و مشهد (71/11) تعلق دارد.
 
به گفته دکتر مهراد مقایسه رتبه بندی سال های 1389 و 1390 تفاوت هایی را در جایگاه این دانشگاه ها نشان می دهد که در این بین صعود دانشگاه علوم پزشکی شیراز از رتبه 3 به رتبه 2 و صعود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از رتبه 5 به رتبه 4 قابل توجه است.
 
دسترسی به رتبه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و امتیازات مکتسبه از طریق نشانی ur.isc.gov.ir امکان پذیر است و دانشگاه هایی که رتبه های بعد از 20 در مورد وزارت علوم و بعد از رتبه 6 در مورد وزارت بهداشت کسب کرده اند می توانند به سایت مزبور مراجعه کنند.
 
دکتر جعفر مهراد افزود: اطلاعات رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور در طی سال 90 با ارسال نامه به مراکز آموزش عالی و پژوهشی گردآوری شد و مقرر بود پیش از پایان سال 90 نتایج رتبه بندی گزارش شود.
 
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اضافه کرد: متأسفانه به علت ارسال با تأخیر اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی به ISC پردازش داده ها به طول انجامید و اکنون دومین رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور که توسط ISC انجام شده به نتیجه رسیده است.
 
سرپرست ISC گفت: معیارها و شاخص های مورد استفاده در این رتبه بندی همان شاخص های مصوب است که توسط خبرگان رتبه بندی و با تأیید نمایندگان آموزش عالی کشورهای اسلامی در سال 86 با نظارت و مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده است.
 
دکتر مهراد گفت: روش شناسی رتبه بندی حاوی 5 معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، امکانات و تسهیلات و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی مؤسسات علمی است که هر کدام خود دارای شاخص های مختلف هستند که این نیز از ارزش و وزن مخصوص به خود استفاده می کند.
 
سرپرست ISC افزود: برای اجتناب از اشتباهات احتمالی پرسشنامه رتبه بندی دانشگاه ها به صورت الکترونیکی طراحی شده و نمایندگان معرفی شده از سوی مراکز آموزش عالی و پژوهشی مسئولیـت تکمیل و ارسال داده ها را بر عهده دارند.
 
به گفته دکتر مهراد بخشی از اطلاعات که با تولیدات علمی دانشگاه ها سروکار دارد، تنها توسط کارشناسان و اعضای هیات علمی گروه رتبه بندی ISC از پایگاه تامسون رویترز استخراج می شود و حجم و تاثیر (نفوذ) مقالات شامل کیفیت و کارآیی از نکات با اهمیتی است که برای این بخش از اطلاعات دقت خاص معمول می شود تا سهم و مشارکت اعضای هیات علمی و پژوهشگران  جمهوری اسلامی ایران که در ارتقا رتبه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی موثر است و از وزن 50 برخوردار است، محفوظ بماند.
 
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پرداختن به مشارکت دانشگاه ها وموسسات پژوهشی در رتبه بندی افزود: نامه دعوت به مشارکت  و پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی تنها به دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه های علوم پزشکی کشور که تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و نیز به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران ارسال شد.
 
مهراد اضافه کرد: در طی این مدت، مدیریت دانشگاه آزاد تغییر کرده و روش ارسال اطلاعات نیز شکل دیگری به خود گرفت.
 
به گفته سرپرست ISC، در مدیریـت قبلی ارسال اطلاعات به صورت متمرکز انجام می گرفت و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خود برای ارسال داده های مورد نیاز رتبه بندی مجاز نبودند. اما، اکنون بر اساس سیاست های معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه مقرر است که واحدها بر اساس  علاقه و توانمندی هایی که دارند در رتبه بندی شرکت کنند  و از این رو به علت نقص و کمبود اطلاعات، اعلام نتایج رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی میسر نشد و امیدوارم این کار با اهمیت آموزش عالی در ماه های آینده  با همکاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ایران محقق شود.

منبع: فرادید
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۲:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۳
لطفا رتبه دانشگاه صنعت نفت را اعلام نمایید باتشکر
سید امیر موسوی
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۳
مشخص نیست چرا دانشگاه تهران امتیاز 100 را اخذ نموده و چرا مثلاً 99 نشده است؟!!!یعنی بقیه دانشگاهها را نسبت به دانشگاه تهران سنجیده اند؟از طرف دیگر این رتبه بندی بر اساس چه معیارهایی صورت پذیرفته است؟ چگونه می توان یک دانشگاه کاملاً صنعتی مثل شریف یا امیر کبیر را با دانشگاهی مثل شهید بهشتی که عموماً در رشته های پزشکی و علوم انسانی مطرح است مقایسه کرد؟از طرف دیگر آنچه مشهود است آنست که دانشگاه تهران در دهه اخیر به شدت از لحاظ علمی تنزل کرده و استادان طراز اول آن یا بازنشسته شده و یا اخراج گردیده اند.حال چگونه دانشگاه تهران با این کادر علمی ضعیف رتبه اول دانشگاههای ایران را کسب کرده است؟ این اعلام رتبه ها نیز به نظر من درگیر سیاسی کاری شده است.
جاويد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۳
توهم نزن داداش گلم !
دانشگاه تهران بهترين بوده هست و خواهد بود
كادر علميش هم بسيار قوي و علمي است.
بزرگترين دانشگاه كشوره كه توي پايتخت هم هست توقع داري بهترين نباشه؟
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۹:۳۶ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۷
پسر گلم از قدیم به کچل می گفتند زلفعلی اینهم به همین دلیل است که دانشگاه تهران 100 شده اره گلم
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۷:۰۱ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۳
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین چه رتبه ای داره؟
ناشناس
TURKEY
۱۹:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۳
یعنی دانشگاه علامه به حق در این رتبه بندی نیامده. چون حاج آقا آنرا با خاک یکسان کرده است
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۲۳:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۳
ما که در جریان اوضاع دانشگاه تهران و برنامه ها و دروس و اساتید و دانشجویان آن هستیم می دونیم که دانشگاه ترهان سال به سال از نظر کیفی و علمی بیشتر افت می کند و از 100 نمره واقعا 45 نمره هم ندارد. اینهم مثل سایر آماری است که دولت می دهد که هیچ کارشناس و متخصصی قبول نمی کند.
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۰:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۴
دانشگاه علامه طباطبایی که بزرگترین دانشگاه علوم انسانی در ایران و در خاورمیانه است متاسفانه با سیاستهای رئیس این دانشگاه طی چند ساله اخیر بسیار بسیار افت کرده و دارد وجهه دانشگاهی و علمی خود را از دست می دهد.
ali
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۱:۰۷ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۴
کاش آمار این دانشگاه ها را در رنکینگ بین المللی نشان میدادید تا فاجعه ای که برای سیستم آموزش و پرورش ایران رخ داده را میدیدیم
علیرضا
AFGHANISTAN
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۴
پس دانشگاه علامه کو؟
استاد
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۱۳:۳۰ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۴
دانشگاه علامه در اثر مدیریت بسیار ضعیف رییس فعلی اش در حال افول پایدار است! معلوم نیست چرا مسوولان وزارت علوم کاری نمی کنند! حیف این دانشگاه که از کجا به کجا رسیده!
ناشناس
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
۰۴:۵۶ - ۱۳۹۱/۰۴/۰۸
فقظ بدونین دانشگاه تهران افول کرده.نتایج رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی کشور بر اساس وبومتریکس 2012
اسکولار
نام دانشگاه رتبه جهانی حجم قابلیت مشاهده فایلهای غنی
124 1149 2532 1146 دانشگاه علوم پزشکی تهران 668
555 2542 3020 2151 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1072
1151 919 3192 1998 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1254
1237 1240 4185 3091 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1459
1016 1633 4930 4789 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1520
1804 2962 4269 3961 *دانشگاه تربیت مدرس 1993
2082 1454 4474 1623 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 2246
1871 6170 8102 6219 *دانشگاه شاهد 3293
2995 2538 5855 3048 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 3518
آیا برای
صادق زیباکلام در گفت و گو با فرارو بررسی می‌کند

آیا برای "روحانی" خوابی دیده‌اند؟

از سیر تا پیاز
اعتراضات در شهرستان کازرون دو کشته و بیش از 40 زخمی برجای گذاشت

از سیر تا پیاز "درگیری در کازرون"

عکس و فیلم
تازه ترین عناوین
پربیننده ترین
چند رسانه‌ای
ویدیو
گزارش تصویری